Trai Việt đi trả thù cho đất nước

Sau khi được học và giác ngộ nhiều về lịch sử Việt Nam, thì thanh niên trẻ này đã có một cách để trả mối hận trong lòng biết bao nhiêu người.

Lớp trẻ bây giờ thật là sáng tạo phải không các bác. Lại còn yêu nước nữa chứ :))